تماس با ما : 

نشانی : تهران - اتوبان اشرفی اصفهانی - نبش گلستان 14- برج نگین رضا طبقه 20 شمالی
تلفن  :  8-44031731( 009821)
فکس: 44031730(009821)
ایمیل :  info@farasaz.com