گروه فراساز

---

---

---

 

farasaz group

 FA EN

 ایستگاه تایپ تست فراساز

ایستگاه تست شرکت فراساز در سال 1374 به منظور انجام تایپ تست برج های انتقال نیرو و سازه های مشابه تاسیس گردید . تجهیزات و امکانات موجود این ایستگاه این امکان را فراهم می سازد که به طور همزمان نیروهایی را در سه جهت طولی ، عرضی و قائم در نقاط مختلف اعمال کرده و قادر به سنجش و قرائت آنها باشیم.اندازه گیری نیروها با استفاده از لودسل یا نیرو سنج دیجیتال که در بین نقطه اعمال نیرو و موتورهای الکتریکی یا وینچ اعمال کننده نیرو واقع می شوند انجام میگیرد. نیرو سنج های دیجیتال دقیق ترین نوع نیروسنج است و دقت سنجش نیرو توسط آن از انواع دیگر تز جمله دینامومتریا نیروسنچ مکانیکی و نیز نیرو سنج های هیدرولیکی بیشتر می باشد. نیروی اندازه گیری شده توسط لودسبل ها به سخت افزار مخصوص اتاق کنترل منقل شده و قابل مشاهده در سیستم مانیتورینگ می باشد.. کلیه عملیات اجرایی تست از جمله اعمال نیرو توسط وینچ ها و سنجش نیروها از اتاق کنترل و توسط کامپیوتر هدایت می شود.

ایستگاه تست فراساز در ابتدا صرفا برای تست دکل های طراحی شده توسط فراساز تاسیس گردید و لیکن با توسعه قسمت های مختلف ایستگاه و نیز پس از انجام موفقیت آمیز تست دکل های مختلف و کسب اعتماد در بین محافل صنعتی کشور ،هم اکنون مشتریان زیادی از بین شرکت های سازنده دکل دارد. ضمن اینکه با پژوهشگاه نیرو بر اساس تفاهمنامه  در زمینه تست دکل های انتقال نیرو همکاری های تنگاتنگ دارد.

شرح ایستگاه تست فراساز

  ایستگاه  تست فراساز در 35 كيلومتري جاده اصفهان – تهران و در نزديكي مورچه خورت واقع شده است. براي اعمال نيروهاي عرضي و طولي از دو دستگاه گنتري استفاده می شود. گنتری عرضی در فاصله 50 متری و گنتری طولی در فاصله 42 متری دکل تست شودنه قرار گرفته است. وظیفه این گنتری ها تغییر مسیر نیروی اعمالی وینج به یک شیب معین و عمدتا افقی می باشد . این کار با عبور کابل اعمال نیرو از گنتری آویزان شده امکان پذیر می گردد. در محلی که سازه تست شونده باید واقع گردد، فونداسیون مرکزی پیش بینی شده است که قابلیت نصب دکل های مشبک با ابعاد 25 در 25 متر و دکل های منوپل تا قطر 3/5 متر بر روی آن وجود دارد. سه سری وینچ در ایستگاه تست برای اعمال نیروهای عرضی ، طولی و قائم پیش بینی شده اند. برای هر وینچ یک موتور الکتریکی و برای هر سری از وینچ ها یک فونداسیون پیش بینی شده است. مجموع وینچ های طولی و قائم مجاور گنتری طولی و وینچ های عرضی مجاور گنتری عرضی مستقر شده اند . یک جرتقیل با توانایی 5 تن در ارتفاع 50 متری به منظور نصب دکل های تست شونده بکار می رود . از دو دستگاه تئودولیت برای قرائت مکانهای عرضی و طولی استفاده می گردد.

اتاق کنترل ایستگاه تست فراساز

این اتاق به سیستم کنترل موتورهای الکتریکی، سیستم سخت افزاریو مانیتورینگ لودسلها و کامپیوترمجهز شده است.در طول یک تست ، متصدی اجرای تست اطلاعات نیروها را در سیستم مونیتورینگ مشاهده می نماید و دستورات لازم را به موتورهای الکتریکی می دهد. ضمن اینکه شاهدین تست بطور موازی و در یک مانیتور دیگر میزان نیروها را مشاهده می نمایند

در ایستگاه تسا فراساز نیروهایی که در عمل و در شرایط واقعی به سازه وارد می گردد، عینا به برج وارد می شود و برج در شرایط واقعی مورد انجام تست قرار می گیرد. این ایستگاه آماده انجام تست های تخریب نیز می باشد، لیکن به دلیل خسارت های احتمالی که در حین انجام تست به ایستگاه وارد می گردد، این تست ها با رعایت اصول و ضوابط و نیز انجام توافقات ضمنی صورت خواهد پذیرفت.

تجهیزات ایستگاه تست فراساز

 در ایستگاه تست فراساز کلیه امکانات و تجهیزات لازم جهت تست انواع سازه علی الخصوص برج های مشبک و تلسکوپی انتقال نیرو فراهم گردیده استکه به بخشی از امکانات و تجهیزات به شرح ذیل اشاره می گردد

امکان اعمال ماکزیمم نیروی قابل اعمالدر یک نقطه : 30 تن

امکان اعمال ماکزیمم تعداد نیرو قابل اعمال به صورت همزمان : 32 نیرو

فونداسیون با قابلیت تست انواع برج های مشبک و تلسکوپی

امکان تست دکل های مشبک با ابعاد پایه 25 در 25 متر

امکان تست دکل های منوپل با ابعاد پایه 3/5 متر

امکان تست دکل تا ارتفاع 70 متر

امکان تست دکل تا عرض 30 متر

تعداد 21 دستگاه موتور 10 تنی و 10 دستگاه موتور 5 تنی و سیستم کنترل موتورها

تعداد 21 عدد لودسل 20 تنی و 5 عدد لودسل 10 تنی و 7 عدد لودسل 5 تنی وسیستم سخت افزاری و مانیتورینگ لودسلها

 

مراحل انجام آزمون ایستکاه تست فراساز

مهندسین ایستگاه تست پس از دریافت اطلاعاتمربوط به دکل ، نحوه اجرای تست را بررسی می کنند و روش اجرای تست و نیز اسناد مربوط به آن را در دفترچه ای به عنوان رویه آزمون به کارفرما ارائه می نمایند. پس از تایید دفترچه تست، پرسنل فنی ایستگاه تست مطابق نقشه های ارائه شده در آن شروع به آماده سازی ایستگاه تست که شامل کابل کشی ، کالیبراسیون لودسل ها ، مونتاژ و نصب دکل تست شونده و نیز تست آزمایشی 50 % است می کنن. پس از آماده شده ایستگاه تست با حضور نمایندگان کارفرمای پروژه شرکت های مشاور و کارفرمای آزمون عملیات تست را در مدتی بین 1 تا 3 روز به انجام می رسانند و نتیجه تست دکل که شامل پایداری و استقامت دکل ، صورتجلسات ، تغییر مکانها ، کالیبراسیون و مدارک تصویری است را دردفترچه ای تحت عنوان گزارش آزمون به کارفرما ارسال می نمایند.

کاتالوگ و سوابق

ارتباط با ما

ایران - تهران- کد پستی 1476934769

تلفن: خط ویژه : 9-44604000-009821

فکس: 44604010-009821

Email : info@farasaz.com

Instagramfarasaz.group

Linkeddinfarasaz.group

گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
farasaz group
گروه فراساز
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers
گروه فراساز
farasaz group
type test station of towers