دکل های روشنایی ، پایه پرچم و تجهیزات کمک ناوبری:


شرکت فراساز اولین طراح و تولید کننده دکل های روشنایی با سبد متحرک در ایران می باشد. نمونه این نوع دکل ها را می توان در مکانهای ذیل مشاهده نمود.
1-  فرودگاه ها 
2- بنادر
3- ایستگاه های راه آهن 
4-  استادیوم ها و دیگر مکانها
به بخشی از محصولات طراحی و تولید شده در شرکت فراساز به شرح ذیل اشاره می گردد.

دکل های روشنایی ، پایه پرچم و تجهیزات کمک ناوبری :

1- ساخت و نصب انواع دکل های روشنایی با سبد ثابت و متحرک از ارتفاع 12 الی  45 متر 

2- ساخت و نصب انواع پایه های کمک ناوبری جهت اجرا در بنادر 

3- ساخت و نصب انواع پایه پرچم های مرتع تا ارتفاع 75 متر

4- ساخت و نصب انواع پایه های روشنایی خیابانی تا ارتفاع 15 متر

5- ساخت پروژکتورهای مخصوص برج روشنایی در توانهای 400 ، 400*2 و 1000 وات با قابلیت تعویض لامپ از بغل