سازه های ساحتمانی : 

شرکت فراساز با در اختیار داشتن تیمی مجرب در واحد مهندسی و طراحی و تیم های کارآمد اجرایی متخصص اجرای انواع سازه های  ساختمانی می باشد که  و تا کنون پروژه های  متعددی را در زمینه اسکلت فلزی پروژه های ساختمانی به انجام رسانیده که در این خصوص می توان به موارد ذیل اشازه نمود.

 ساخت و نصب  انواع اسکلت های فلزی جوشی : 

 پروژه تایمز :
پروژه تایمز به وزن 3400 تن از نوع اسکلت های  فلزی جوشی است که در تهران و درانتهای اتوبان ارتش اجرا گردیده است. کارفرمای این پروژه شرکت شار بوده و  تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب این اسکلت ساختمانی در شرکت فراساز صورت پذیرفته است.

 ساخت و نصب  انواع اسکلت های فلزی پیچ و مهره ای : 

 پروژه گل مریم  :
پروژه گل مریم به وزن  3000 تن از نوع اسکلت های  فلزی پیج و مهره ای است که در  تهران خیابان قصر ( محل زندان قصر سابق ) اجرا گردیده است. کارفرمای این پروژه شرکت عمران مارون می باشد. تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب این مجموعه توسط شرکت فراساز به انجام رسانیده است.