---

---

---

 

 

شرکت فراساز اولین شرکت خصوصی تولید کننده برج های انتقال مشبک در ایران می باشد که از زمان تاسیس در سال 1359  تا کنون بخش قابل توجهی از خطوط انتقال نیرو در ایران را به اجرا رسانیده است. فراساز با تیم مهندسی کارآمد خود بسیاری از دکل های مشبک خطوط انتقال نیرو در ایران را برای اولین بار طراحی و پس از انجام آزمایشات به تایید رسانیده است که از این جمله دکل ها می توان به دکل 4 مداره 230/63 کیلو ولت باندل دو سیم ، دکل های 400 کیلو ولت 2 مداره باندل و دیگر طراحی های جدید اشاره نمود. به تعدادی از پروژه های خطوط انتقال نیرو مشبک اجرا شده در فراساز به شرح ذیل اشاره می گردد.

  پروژه خط  400 کیلو ولت عباسپور - گدارلندر برق منطقه ای خوزستان به وزن 2895 تن

پروژه خط  230/ 63 کیلو ولت چهار مداره گیلان - چابکسر برق منطقه ای گیلان  به وزن 4833 تن

پروژه خط 400 کیلو ولت یزد 1 - یزد 2 شرکت برق منطقه ای یزد به وزن 1750 تن

پروژه حط 63 کیلو ولت مصباح انرژی به وزن 1171 تن

 پروژه خط 400 کیلو ولت کارون 3 - شهید عباسپور برق منطقه ای یزد به وزن 369 تن

پروژه خط 230 کیلو ولت مس سونگون برق منطقه ای آذربایجان به وزن 1153 تن

پروژه خط 132 کیلو ولت راز - غلامان برق منطقه ای خراسان به  وزن 1105 تن

 حط 230 کیلو ولت چغارت چادرملو - شرکت ملی فولاد ایران و شرکت اب ب  به وزن 2541 تن

پروژه خط 63 کیلو ولت شرکت طرح آماک شرکت نفت و ایرتیک به وزن 1506 تن

پروژه خط 400 کیلو ولت نیروگاه شهید رجایی - وردآورد برق منطقه ای تهران به وزن 5265 تن

 پروژه خط 400 کیلو ولت کنگان - جناح برق منطقه ای فارس به وزن 2354 تن

 پروژه خط 230 کیلو ولت قلعه قاضی میناب برق منطقه ای هرمزگان به وزن 1322 تن

 پروژه خط 63 کیلو ولت قصر شیرین - نفت شهر شرکت نفت و اسسکو به وزن 1100 تن

 پروژه خط 400 کیلو ولت اسلام آباد خسروی برق منطقه ای غرب به وزن 1583 تن

 پروژه خط 230/63 کیلو ولت ملایر برق منطقه ای باختر به وزن 2181 تن

 پروژه خط 400 کیلو ولت شیروان اسفراین برق منطقه ای خراسان به وزن 2478 تن

 پروژه خط 230/63 کیلو ولت 4 مداره صفه امیر حمزه برق منطقه ای اصفهان به وزن 691 تن

 پروژه خط 400 کیلو ولت جلفا مگری سلزمان توسعه برق ایران به وزن 3637 تن

 پروژه خط 230/63 کیلو ولت 2 مداره چهلستون - مهیار برق منطقه ای اصفهان به وزن 2001 تن

پروژه خط 63 کیلو ولت 4 مداره تاکستان دانسفهان برق منطقه ای زنجان به وزن 820 تن

پروژه خط 400 کیلو ولت زابل - سفیدابه برق منطقه ای سیستان و بلوچستان به وزن 4160 تن

برج های 400 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

DS

داران - زابل سفیدابه - یزد1 - یزد2

30

برج 2 مدار 2 سیم

DT15

داران - زابل سفیدابه - یزد1 - یزد2

15

برج 2 مدار 2 سیم

DT30

داران - زابل سفیدابه - یزد1 - یزد2

3

برج 2 مدار 2 سیم

DT60

داران - زابل سفیدابه - یزد1 - یزد2

10

برج 2 مدار 2 سیم

LSD3

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

3

برج 2 مدار3 سیم

HSD10

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

10

برج 2 مدار3 سیم

TD30

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

30

برج 2 مدار3 سیم

TD60

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

60

برج 2 مدار3 سیم

LT

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

3

برج تک مدار 3 سیم

HT

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

10

برج تک مدار 3 سیم

LA

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

30

برج تک مدار 3 سیم

MA

جلفا مگری - نیروگاه شهید رجایی وردآورد

60

برج تک مدار 3 سیم

LS1-3

اسلام آباد خسروی

3

برج تک مدار 2 سیم

T1-30

اسلام آباد خسروی

30

برج تک مدار 2 سیم

T1-60

اسلام آباد خسروی

60

برج تک مدار 2 سیم

KLS1-3

شیروان اسفراین

3

برج تک مدار 2 سیم

S1KL

سازمان توسعه

3

برج تک مدار

T1K15

سازمان توسعه

15

برج تک مدار

T1K45

سازمان توسعه

45

برج تک مدار

T1K90

سازمان توسعه

90

برج تک مدار

S2KL

سازمان توسعه - نیروگاه سبلان

3

برج 2 مدار

T2K15

سازمان توسعه - نیروگاه سبلان

15

برج تک مدار 3 سیم

T2K45

سازمان توسعه - نیروگاه سبلان

45

برج تک مدار 3 سیم

T2K90

سازمان توسعه - نیروگاه سبلان

90

برج تک مدار 3 سیم

 برج های 230 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

S4AL

صفه - چهلستون - چابکسر - ملایر

3

برج 4 مدار 230/63

T4A15

صفه - چهلستون - چابکسر - ملایر

15

برج 4 مدار 230/63

T4A30

صفه - چهلستون - چابکسر - ملایر

30

برج 4 مدار 230/63

T4A60

صفه - چهلستون - چابکسر - ملایر

60

برج 4 مدار 230/63

GSQ3

پره سر - پارسیان سپهر

3

برج 4 مدار تک سیم

GTQ30

پره سر - پارسیان سپهر

30

برج 4 مدار تک سیم

GTQ60

پره سر - پارسیان سپهر

60

برج 4 مدار تک سیم

DC0

چهلستون - کوه دشت - اب ب چادرملو

3

برج 2 مدار 2 سیم

DC10

چهلستون - کوه دشت - اب ب چادرملو

10

برج 2 مدار 2 سیم

DC60

چهلستون - کوه دشت - اب ب چادرملو

60

برج 2 مدار 2 سیم

DC90

چهلستون - کوه دشت - اب ب چادرملو

90

برج 2 مدار 2 سیم

LS2-3

قلعه قاضی - میناب

60

برج 2 مدار تک سیم

T2-30

قلعه قاضی - میناب

3

برج 2 مدار تک سیم

T2-60

قلعه قاضی - میناب

30

برج 2 مدار تک سیم

T1-60

قلعه قاضی - میناب

60

برج 2 مدار تک سیم

AS3

آبسرد دماوند

3

برج 2 مدار تک سیم

AS60

آبسرد دماوند

60-

برج 2 مدار تک سیم

AS90

آبسرد دماوند

90

برج 2 مدار تک سیم

برج های 132 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

MS

راز غلامان

3

برج 2 مدار 2 سیم

HS

راز غلامان

10

برج 2 مدا 2 سیم

T60

راز غلامان

60

برج 2 مدار 2 سیم

S2EM

سیمان لامرد - اشکنان بیرم

60

برج 2 مدار تک سیم

T30

سیمان لامرد - اشکنان بیرم

3

برج 2 مدار تک سیم

T60

سیمان لامرد - اشکنان بیرم

30

برج 2 مدار تک سیم

2S2

عراق - کوت

60

برج 2 مدار

2E2

عراق - کوت

3

برج 2 مدار

2R2

عراق - کوت

10

برج 2 مدار

2T2

عراق - کوت

60

برج 2 مدار

برج های 63 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

NN

 غایتی- تاکستان -خرمدشت - نفت شهر

3

برج 2 مدار تک سیم

AA

 غایتی- تاکستان -خرمدشت - نفت شهر

30

برج 2 مدار تک سیم

CC

 غایتی- تاکستان -خرمدشت - نفت شهر

60

برج 2 مدار تک سیم

DSP3

شاهرود بسطام

3

برج 2 مدار تک سیم

N1-3

فولاد کاویان

3

برج تک مدار تک سیم

S2GA

گرگان علی آباد

3

برج 2 مدار 2 سیم

T2GA30

گرگان علی آباد

30

برج 2 مدار 2 سیم

T2GA60

گرگان علی آباد

60

برج 2 مدار 2 سیم

QS3

تاکستان - دانسفهان - ملایر

3

برج 4 مدار تک سیم

QT30

تاکستان - دانسفهان - ملایر

30

برج 4 مدار تک سیم

QT60

تاکستان - دانسفهان - ملایر

60

برج 4 مدار تک سیم

AF2MP

پردیس

3

برج 2 مدار تک سیم

برج های 20 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

FSTA

سنگ آهن چغارت

3

برج 2 مدار تک سیم

FSTB

سنگ آهن چغارت

30

برج 2 مدار تک سیم

FSTC

سنگ آهن چغارت

60

برج 2 مدار تک سیم

برج های 11 کیلو ولت مشبک

تیپ

محل اجرا

زاویه

شرح

A

منصور آباد - امیدیه

3

برج 2 مدار تک سیم

B

منصور آباد - امیدیه

30

برج 2 مدار تک سیم

C

منصور آباد - امیدیه

60

برج 2 مدار تک سیم

ارتباط با ما

ایران - تهران- کد پستی : 15745/76

تلفن : خط ویژه : 8-44031731-009821

فکس: 44031730-009821

EMAIL : info@farasaz.com