دکلهای مخابراتی

 

دکل‌های مخابراتی دکل‌هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود.

 انواع دکل‌های مخابراتی

۱- دکل‌های خودایستا

منبع: http://fa.wikipedia.org/