گروه شركت هاي فراساز، در راستاي سازندگي و خودكفائي كشور در سال 1359 با تاسيس شركت فراساز آغاز به كار كرد. در طول سي سال فعاليت، شركت صنعتي فراساز (ساخت و توليد دكلهاي انتقال نيرو مشبك و تلسكوپي، پستهاي برق و سازه هاي فلزي)، نيروفران (توليد كننده دكلهاي مخابراتي و تلويزيوني و سازههاي فلزي )، فرانورافشان (توليد كننده برجهاي روشنايي، چراغهاي خياباني و پروژكتور و ترانس)، كاوشكار معدن (استحصال روي ) و شركت بازرگاني نقش كيش تاسيس گرديده اند كه هر كدام نقش بسزائي در افزايش توان توليدي كشور و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي در راستاي صادرات غير نفتي كشور ايفا كرده اند .
با تكيه بر قوه الهي و نيروي متخصص و عزم ملي، گروه شركتهاي فراساز هم اكنو ن يكي از بزرگترين توليد
كنندگان داخلي در زمينه فعاليتهاي خويش مي باشد.

رزومه و لیست پروژه های انتقال نیروی گروه فراساز را می توانید از صفحه اصلی سایت دانلود کنید.

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
بارگذاری دکلهای مخابراتی نوشته شده توسط رضا حسین زاده 3799
دکلهای انتقال نیرو، مخابراتی و تلویزیونی فراساز نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2840
انواع دکلها نوشته شده توسط داریوش نقشینه 4558
طراحی خطوط انتقال نیرو نوشته شده توسط داریوش نقشینه 6561
دکل های خود ایستا نوشته شده توسط داریوش نقشینه 3361
دکلهای مخابراتی 2459
دکلهای مهاری 2340
طراحی و ساخت دکلهای مخابراتی نوشته شده توسط داریوش نقشینه 5407
بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی 2193
تحليل و طراحي دكل هاي انتقال نيرو با استفاده از نظريه قابليت اعتماد 2142
تاثير دكل هاي فشار قوي برق بر بدن انسان نوشته شده توسط داریوش نقشینه 7070
فیبر نوری نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1775
کراس آرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 3265
مقره نوشته شده توسط داریوش نقشینه 8001
افزایش ظرفیت خطوط انتقال نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2745
تجهیزات و تعاریف در خطوط انتقال 5114
کابل 2809
پدیده کرونا 2085
اثرات باندل کردن خطوط انتقال 2413
بلندترین دکل تلسکوپی انتقال برق در ایران 2316
تاریخچه مخابرات 2246
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺁﻣﺎﺭی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﮐﻠﻬﺎی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺮوی ﺍﯾﺮﺍﻥ نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1794
روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد دﻛﻞﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل نوشته شده توسط داریوش نقشینه 3412
دستگاه کنترل روشنایی دکل‌های مخابراتی 1913
مقایسه خطوط انتقال هوایی و زمینی 3066