نقش فلزپاشي در جلوگيري از تخريب سازه هاي فلزي

از بزرگترين بحران هاي بوجود آمده در حوادث و بلاياي طبيعي، بحران انرژي (نيروگاه هاي توليد جريان برق، پالايشگاه ها، سكوهاي نفتي و غيره)و بحران ساختمان ها و سازه هاي ويژه (مانند سدها، پل ها و غيره) مي باشد. اصلي ترين راه كاهش بحران هاي اشاره شده، جلوگيري از تخريب ساختمان ها و سازه هاي مربوط مي باشد. خوردگي عامل فساد فلزي بوده و بايد جهت جلوگيري از تخريب سازه ها و ساختمان ها به آن توجه ويژه اي شود.
يكي از مباحث بسيار مهم كه كمتر از يكصد سال است مورد توجه جدي دانشمندان و محققان
قرار گرفته است، موضوع خوردگي، به ويژه خوردگي فلزات مي باشد.
با انجام بررسي ها و تحقيقات بسيار كه غالبا در طي 50 سال اخير انجام شده، راه هاي مختلفي جهت مقابله با اين پديده يافت شده و پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي نيز صورت گرفته است. محافظت آندي، محافظت كاتدي، متالايزينگ، رنگ هاي غني از فلز و ... از روش هاي پركاربرد در حال حاضر مي باشد. اما متاسفانه در صنعت ساختمان و پل سازي در ايران غالبا از روش هاي چون رنگ زدن استفاده مي گردد كه داراي ضريب اطمينان كافي براي حفاظت در برابر خوردگي نمي باشد. خوردگي موجب فساد فلز گرديده و مسلما ديگر نتايج محاسبات مهندسين براي مقاومت سازه ها و قطعات قابل استناد نمي باشد. اين مسئله منجر به بروز حوادث و حتي فجايع بسيار بزرگ در زمان بروز بلايا مي گردد.
يكي از بهترين روش هاي كنترل خوردگي استفاده از روش متالايزينگ يا فلزپاشي1 مي باشد. در اين روش مي توان سطح فلزات را با فلز مقاوم به خوردگي پوشش داد. اين روش مزاياي بسياري دارد كه يكي از بزرگترين آن ها امكان ايجاد پوشش در محل مي باشد. اگر قصد استفاده از روش هاي ديگر پوشش دهي فلزات وجود داشته باشد، بايد الزاما قطعه به كارگاه يا كارخانه انتقال داده شود. فلزپاشي روشي است كه هر روز كاربرد گسترده تري در صنايع مختلف پيدا كرده و در حال رشد چشمگيرانه اي مي باشد.
فلزپاشي اين امكان را فراهم مي سازد تا پايه هاي پل هاي فلزي، ستون هاي فلزي ساختمان ها، سازه هاي نگهدارنده و اصلي در صنايع گوناگون را در مقابل خوردگي مقاوم نموده و خسارات را به حداقل رساند.

منبع: http://www.sooleh.blogfa.com