سازه های فولادی شرکت فراساز

مهمترین و گسترده ترین فعالیت گروه فراساز از ابتدای پیدایش تا کنون تولید سازه های فولادی بوده است. هر چند 30 سال قبل بسیاری از کارفرمایان با مزایای سازه های فولادی پیچ و مهره ای آشنا نبودند و سازه های جوش شده در محل نصب را "محکم تر" می پنداشتند، اما با بالا رفتن آگاهی عموم مردم، سازه هایپیچ و مهره ای تولید شده  در کارخانه ها، تحت نظارتهای شدید کیفی جایگزین سازه های سنتی گردیدند.

تولیدات سازه های فلزی فراساز را می توان به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد:

1- سازه های ساختمانها و کارخانه ها

2- سازه های صنعتی

توضیح اینکه به انواع دکلهای فولادی انتقال نیرو و مخابراتی به طور مفصل و جداگانه در این سایت پرداخته شده است.

بخش اول، یعنی سازه های ساختمانها و کارخانه ها سهم عمده ای از تولیدات گروه فراساز را از به خود اختصاص داده است و آسانترین نوع کار در گروه فراساز است. این بخش شامل اسکلت ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و همچنین سوله های کارخانه های مختلف است.

بخش دوم یعنی سازه های صنعتی، شامل پایپ رک، کانوایر، کوره، مخازن عادی و تحت فشار، گریتینگ، پلهای سواره رو و پیاده رو و تقریبا هر نوع سازه فولادی دیگر است. 

بخش سازه های فولادی سایت فراساز، که با رهنمودهای مدیریت محترم ایجاد شده، می خواهد سهم کوچکی در اعتلای دانش کارفرمایان، پیمانکاران و مردم عادی در مورد استانداردها، روشها، مواد مصرفی، بایدها و نبایدهای این صنعت داشته باشد.