نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
پوششهای گالوانیزه شده به روش غوطه وری گرم نوشته شده توسط مهندس قائدی 5989
اضافه شدن خط گالوانیزه گرم لوله در کارخانه صنعتی فراساز نوشته شده توسط شهرام خدابنده 1250