نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
اثر افزايش سيليسيم در فولاد در كيفيت پوششهاي گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1527
بررسي تاثير سرب برروي ساختار و رفتار خوردگي پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2143
ارزيابي رفتار شكل پذيري ورق هاي گالوانيزه توليدي به روش غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1787
عوامل موثر بر مقاومت خوردگی پوشش گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1474
مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه گرم خالص و پوششهای آلیاژی روی با عناصر نادر خاکی نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1548
بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2385
گالوانیزه گرم چیست؟ (3) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2156
آهن گالوانیزه 1814
اثرات پروسه گالوانيزه بر روي خصوصيات ساختاري فلزات نوشته شده توسط مهندس قائدی 1090
تردي هيدروژني درفرایندگالوانیزه گرم نوشته شده توسط مهندس قائدی 1070
انواع روشهاي گالوانيزينگ(گالوانيزه كردن) نوشته شده توسط مسعود فغانی 1219
توزین قبل و بعد از گالوانیزاسیون نوشته شده توسط مریم چهره 1176
چسبندگی پوشش گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1910
روشهای ترمیم پوششهای گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1504
نقش آلـومینیوم در فولاد گالـوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1639
انواع ناخالصی های گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1387
شناسایی لکه ها بعد از گالوانیزه و نحوه ترمیم و بازسازی نوشته شده توسط مریم چهره 1442
عملیات گالوانیزه بر روی قطعات مختلف نوشته شده توسط مریم چهره 1566
عملیات پس از گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1322
فواید گالوانیزه گرم(2) نوشته شده توسط مریم چهره 1330