نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
اثر افزايش سيليسيم در فولاد در كيفيت پوششهاي گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1372
بررسي تاثير سرب برروي ساختار و رفتار خوردگي پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1927
ارزيابي رفتار شكل پذيري ورق هاي گالوانيزه توليدي به روش غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1584
عوامل موثر بر مقاومت خوردگی پوشش گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1297
مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه گرم خالص و پوششهای آلیاژی روی با عناصر نادر خاکی نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1383
بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2201
گالوانیزه گرم چیست؟ (3) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1935
آهن گالوانیزه 1612
اثرات پروسه گالوانيزه بر روي خصوصيات ساختاري فلزات نوشته شده توسط مهندس قائدی 939
تردي هيدروژني درفرایندگالوانیزه گرم نوشته شده توسط مهندس قائدی 936
انواع روشهاي گالوانيزينگ(گالوانيزه كردن) نوشته شده توسط مسعود فغانی 1046
توزین قبل و بعد از گالوانیزاسیون نوشته شده توسط مریم چهره 1017
چسبندگی پوشش گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1679
روشهای ترمیم پوششهای گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1304
نقش آلـومینیوم در فولاد گالـوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1410
انواع ناخالصی های گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1205
شناسایی لکه ها بعد از گالوانیزه و نحوه ترمیم و بازسازی نوشته شده توسط مریم چهره 1254
عملیات گالوانیزه بر روی قطعات مختلف نوشته شده توسط مریم چهره 1362
عملیات پس از گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1129
فواید گالوانیزه گرم(2) نوشته شده توسط مریم چهره 1176