نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
اثر افزايش سيليسيم در فولاد در كيفيت پوششهاي گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1478
بررسي تاثير سرب برروي ساختار و رفتار خوردگي پوشش گالوانيزه غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2090
ارزيابي رفتار شكل پذيري ورق هاي گالوانيزه توليدي به روش غوطه وري گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1729
عوامل موثر بر مقاومت خوردگی پوشش گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1416
مقایسه مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه گرم خالص و پوششهای آلیاژی روی با عناصر نادر خاکی نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1500
بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2326
گالوانیزه گرم چیست؟ (3) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2068
آهن گالوانیزه 1756
اثرات پروسه گالوانيزه بر روي خصوصيات ساختاري فلزات نوشته شده توسط مهندس قائدی 1038
تردي هيدروژني درفرایندگالوانیزه گرم نوشته شده توسط مهندس قائدی 1032
انواع روشهاي گالوانيزينگ(گالوانيزه كردن) نوشته شده توسط مسعود فغانی 1166
توزین قبل و بعد از گالوانیزاسیون نوشته شده توسط مریم چهره 1129
چسبندگی پوشش گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1841
روشهای ترمیم پوششهای گالوانیزه گرم نوشته شده توسط مریم چهره 1453
نقش آلـومینیوم در فولاد گالـوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1561
انواع ناخالصی های گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1338
شناسایی لکه ها بعد از گالوانیزه و نحوه ترمیم و بازسازی نوشته شده توسط مریم چهره 1391
عملیات گالوانیزه بر روی قطعات مختلف نوشته شده توسط مریم چهره 1505
عملیات پس از گالوانیزه نوشته شده توسط مریم چهره 1247
فواید گالوانیزه گرم(2) نوشته شده توسط مریم چهره 1283