مزیت های پوشش گالوانیزه گرم در مقایسه با سایر پوشش های محافظ

1- هزینه نگهداری کمتر (Less maintenance) : پوشش گالوانیزه به لحاظ دوام و عمر زیاد احتیاج به نگهداری ناچیزی دارد.

 

2- عمر طولانی ( Long Life) : عمر پوشش گالوانیزه بسیار طولانی بوده و در مناطق روستایی حتی بیشتر از پنجاه سال دوام دارد.

3- قابلیت اطمینان (Reliability) : پوشش گالوانیزه گرم طبق استانداردهای فنی معتبر نظیر ASTM ایجاد شده که حداقل ضخامت استاندارد پوشش را تضمین می کنند.

4- محکم تری پوشش ها (Toughest Coatings) : پوشش گالوانیزه بدلیل ساختار متالوژیکی منحصر به فرد وآلیاژ های سخت آهن  - روی ( Fe-Zn ) حداکثر استحکام را داشته و در برابر ضربات مکانیکی در حین حمل و نقل و نصب مقاومت قابل ملاحظه ای دارد.

5- حفاظت اتوماتیک از سطوح صدمه دیده ( Automatic Protection for damage areas ) : پوشش گالوانیزه اگر صدمه خورده و سطح کوچکی از فلز در معرض محیط قرار گیرد، پوشش اطراف آن ناحیه بطور اتوماتیک خود را فدا کرده و از خوردگی آن قسمت جلوگیری میکند.

6- محافظت کامل ( Complete protection ) : پوشش گالوانیزه ، کلیه قسمت های قطعه را، حتی در گوشه ها  ، لبه های تیز و جاهائیکه در دسترس نیستند بخوبی و بطور کامل محافظت میکند.

7-   سهولت بازرسی ( Ease of Inspection) : پوشش گالوانیزه بسهولت با چشم و با اندازه گیری ضخامت بطرق ساده غیر مخرب قابل بازرسی است. پوشش گالوانیزه اگر سالم و پیوسته بنظر آید، سالم نیز می باشد.

زمان نصب کوتاه (  Faster Erection Time) : قطعات گالوانیزه را بمحض دریافت میتوان استفاده و نصب نمود. هیچ وقتی برای آماده کردن سطوح، رنگ آمیزی و یا بازرسی قطعات لازم نمی باشد. با تکمیل عملیات مونتاژ می توان مرحله بعد را اجرا نمود و از محصول نهایی استفاده نمود.