ساختار آهن گالوانیزه

ساختار این فولاد بطور معمول از لایه‌های مختلف با فازهای زیر تشکیل می‌شود:

فاز         فرمول شیمیایی      ساختار بلوری       درصد آهن   سختی ویکرز

اتا             ‎          Zn(Fe)‎  هگزاگونال فشرده     ‎0.3         wt‎ 41-52       

زتا             FeZn13                مونوکلینیک      ‎       5-6     %wt‎ 118-208

دلتا            FeZn10                 هگزاگونال     ‎7-11.5    %wt‎ 273-358     

 گاما۱      Fe11Zn40        مکعب تمام‌وجوه پر        ‎19-25%at‎          --       

گاما        Fe3Zn10               کعب مرکزپر        ‎27.5-31.5%at‎        --       

آلفا                Fe              مکعب تمام‌وجوه پر           100            --       

با دور شدن از سطح فلز، درصد آهن موجود در لایه‌های مختلف کمتر می‌شود. لایهٔ خارجی فولاد گالوانیزه از بلورهای روی تشکیل شده‌است. این لایه چکش‌خوار بوده و بین ۴۰ تا ۹۰ درصد از ضخامت کل پوشش گالوانیزه را تشکیل می‌دهد.

منبع:wiki pedia