دانلود یک مقاله جامع درباره گالوانیزه گرم

یکی از کاملترین مقالات در زمینه گالوانیزه گرم، نوشته آقای احمد غفوری سیاهکلرودی و شامل مطالب زیر است:

1- خوردگی

2- گالوانیزه گرم (مراحل گالوانیزه گرم، مشخصات روی و ناخالصیها)

 

3- کیفیت پوشش گالوانیزه گرم و خوردگی آن (اثر عوامل مختلف، چگونگی خوردگی پوشش روی، طول عمر گالوانیزه)

4- معایب پوشش (ناهمواری سطح، پوست انداختن، پوسته پوسته شدن، لکه های لخت یا سیاه، تاول زدن، تیرگی، جوش، زنگ، سفیدک، رسوب اکسید روی، رسوب کلر)

5- بازرسی و آزمایش پوشش روی (آزمایش ضخامت، تست یکنواختی، تست چسبندگی)

6- تعمیر قطعات آسیب دیده یا گالوانیزه سرد

7- رنگ آمیزی سطوح گالوانیزه گرم

این مقاله جالب در مورد گالوانیزه گرم را می توانید از این لینکها دانلود کنید:

لینک اصلی مطلب

دانلود مستقیم مطلب از سایت فراساز