گالوانیزه گرم چیست؟ (1)

 

گالوانیزاسیون عبارت است از ایجاد پوشش فلز روی بر روی فلز پایه آسیب پذیری که مصرف و کاربرد صنعتی دارد (آهن و فولاد)، ضخامت این پوشش از 15 میکرون تا 200 مکیرون بسته به نوع مصرف می تواند باشد.

 

پوشش گالوانیزه متشکل از لایه روی واکنش داده شده با ترکیبات آهن است که پوشش بیرونی از جنس مشابه ترکیب وان گالوانیزاسیون می باشد، که در نمای زیر لایه های آن قابل مشاهده است:

 

 

بوسیله پوشش دادن فلز پایه توسط فلز روی، رنگ سفید متمایل به خاکستری به جسم پایه بخشیده می شود که حالت تزئینی مناسبی حاصل خواهد شد.پوشش گالوانیزه مقدمتا برای محافظت آهن و فولاد در مقابل اکسیداسیون و خوردگی انجام مي پذيرد. بطور عمده هرجا که فولاد در فضای باز و در اتمسفر تحت خوردگی توسط آب، خاک، و یا هر دو واقع شود روش گالوانیزه کردن که یک روش استاندارد و موثر است برای جلوگیری از خوردگی پیشنهاد مي گردد.

 

 

عمليات گالوانيزه گرم طی مراحل زیر صورت می پذیرد :