نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
واحد گالوانیزه گرم شرکت صنعتی فراساز نوشته شده توسط داریوش نقشینه 5350
مزیت های پوشش گالوانیزه گرم در مقایسه با سایر پوشش های محافظ نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2203
گالوانیزه گرم چیست؟ (1) نوشته شده توسط محسنی 3543
تاریخچه گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2120
فواید گالوانیزه گرم(1) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2271
تئوري گالوانيزاسيون گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2093
دانلود یک مقاله جامع درباره گالوانیزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 5100
مقايسه پوششهاي رنگ و گالوانيزه گرم از جنبه اقتصادي نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1927
مشخصات و روش آزمایش ضخامت پوشش گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2554
جوشکاری قبل از گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1966
خصوصیات آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2113
علت استفاده ز آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2145
گالوانیزه گرم چیست؟ (2) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2316
ساختار آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2563
تئوري گالوانيزاسيون گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1725
تاريخچه استفاده از گالوانيزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1602
روش هاي گالوانيزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2034
فرايند گالوانيزاسيون به روش غوطه وري در مذاب نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2210
مقایسه گالوانیزه گرم با گالوانیزه سرد نوشته شده توسط داریوش نقشینه 13140
لوله های گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1948