نمایش # 
عنوان نویسنده کلیکها
واحد گالوانیزه گرم شرکت صنعتی فراساز نوشته شده توسط داریوش نقشینه 5940
مزیت های پوشش گالوانیزه گرم در مقایسه با سایر پوشش های محافظ نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2354
گالوانیزه گرم چیست؟ (1) نوشته شده توسط محسنی 3814
تاریخچه گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2357
فواید گالوانیزه گرم(1) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2533
تئوري گالوانيزاسيون گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2360
دانلود یک مقاله جامع درباره گالوانیزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 5346
مقايسه پوششهاي رنگ و گالوانيزه گرم از جنبه اقتصادي نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2188
مشخصات و روش آزمایش ضخامت پوشش گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2816
جوشکاری قبل از گالوانيزه گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2189
خصوصیات آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2348
علت استفاده ز آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2373
گالوانیزه گرم چیست؟ (2) نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2549
ساختار آهن گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2743
تئوري گالوانيزاسيون گرم نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1954
تاريخچه استفاده از گالوانيزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 1803
روش هاي گالوانيزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2240
فرايند گالوانيزاسيون به روش غوطه وري در مذاب نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2439
مقایسه گالوانیزه گرم با گالوانیزه سرد نوشته شده توسط داریوش نقشینه 14710
لوله های گالوانیزه نوشته شده توسط داریوش نقشینه 2149