شرکت فراساز در سال 1359 با هدف طراحی، ساخت و نصب انواع سازه های فولادی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، پتروشیمی، نیروگاهی، مخابراتی ، انتقال نیرو، روشنایی و ارائه خدمات  تایپ تست برج های انتقال نیرو و نیز ارائه خدمات گالوانیزه گرم تاسیس گردید. ظرفیت نولید سالانه شرکت فراساز در بخش تولید سازه های فولادی 30،000 تن در سال می باشد.

طراحی، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه های ساختمانی

پروژه تایمز :
برج 20 طبقه به وزن 3500 تن  واقع در تهران اتوبان ارتش


طراحی، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه های ساختمانی

پل اختصاصی برج میلاد :
مسیر اختصاصی برج میلاد به وزن 1200 تن واقع در تهران

ساخت انواع برج های مشبک و سازه های پست و اجرای خطوط انتقال نیرو

پروژه شیروان اسفراین : 
خط 400 کیلو ولت مشبک شیروان اسفراین به وزن 2478 تن واقع  در خراسان 

ساخت انواع برج های تلسکوپی و اجرای خطوط انتقال نیرو

پروژه صدرا :
خط 63 کیلو ولت تلسکوپی 6 و 4 مداره صدرا به وزن 1900 تن واقع در فارس

ساخت ، حمل و نصب انواع برج های مخابراتی

برج مخابراتی  گتوند : 
برج مخابراتی 150 متری گتوند به وزن 170 تن واقع در خوزستان

ساخت ، حمل و نصب انواع برج های روشنایی

برج روشنایی مهرآباد: 
برج روشنایی 30 متری سبد متحرک  فرودگاه مهرآباد تهران

ایستگاه تست برج های انتقال نیرو :
ایستگاه تست شرکت فراساز :
با توجه به نیاز صنعت برق کشور به طراحی برج های جدید و نیز اخذ تاییدیه فنی برج های انتقال نیروطراحی شده ، ایستگاه تست شرکت فراساز در سال 1380  تاسیس گردید که در این ایسنگاه تست،  انواع دکل های انتقال نیروی مشبک و تلسکوپی تایپ تست می گردد که تا کنون بیش از 120 نوع برج طراحی جدید شرکت ها در این آزمایشگاه مورد تست قرار گرفته است.

ادامه مطلب  ...