---

---

---

 

 

گالوانیزه گرم

با توجه به نیاز بخش عمده ای از پروژه ها به انجام خدمات گالوانیزه  گرم ، شرکت فراساز با همکاری با شرکت توسعه سازه های فولادی آرین نسبت به انجام خدمات گالوانیزه گرم در شهرک صنعتی مورجه خورت اصفهان اقدام می نماید.

تلفن  : 03145642508

فکس : 03145642510

ارتباط با ما

ایران - تهران- کد پستی : 15745/76

تلفن : خط ویژه : 8-44031731-009821

فکس: 44031730-009821

EMAIL : info@farasaz.com