گروه فراساز

---

---

---

farasaz group

 FA EN

Farasaz hot dip galvanization

Due to the need for most of the projects to provide hot-dip galvanizing services, Farasaz Company in cooperation with Arian Steel Structures Development Company do  hot-dip galvanizing services in its  factory in  Esfahan.

Phone : 0098-3145642508

Fax : 0098-3145642510

 Contact us:

 P.O.Box: 476934769

 PHONE : 009821-44604000

 FAX: 009821-44604010

 EMAIL: info@farasaz.com

 Instagram: farasaz.group

 Linkeddinfarasaz.group

گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
farasaz group
گروه فراساز
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
farasaz group
گالوانیزه گرم
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم
گروه فراساز
farasaz group
گالوانیزه گرم