دکل های انتقال نیرو مشبک


شرکت فراساز اولین شرکت خصوصی تولید کننده برج های انتقال نیرو  مشبک  در ایران می باشد که از زمان تاسیس در سال 1359  تا کنون بخش قابل توجهی از خطوط انتقال نیرو در ایران را به اجرا رسانیده است. فراساز با تیم مهندسی کارآمد خود بسیاری از دکل های مشبک خطوط انتقال نیرو در ایران را برای اولین بار طراحی و پس از انجام آزمایشات به تایید رسانیده است که از این جمله دکل ها می توان به دکل 4 مداره 230/63 کیلو ولت باندل دو سیم ، دکل های 400 کیلو ولت 2 مداره باندل و دیگر طراحی های جدید اشاره نمود. به تعدادی از برج های طراحی و ساخته شده در این شرکت به شرح ذیل اشاره می گردد.

برج های مشبک 400 کیلو ولت 

فهرست برخی از برج های 400 کیلو ولت مشبک شرکت فراساز به شرح ذیل می باشد : 

1- برج های 400 کیلو ولت  دو مداره باندل دو سیم  تیپ های DS  ,DT15 ,DT30 ,DT60  اجرا شده در پروژه های زابل سفیدابه برق سیستان ، پروژه داران شرکت برق منطقه ای اصفهان و پروژکارون 3 به عباسپور برق خوزستان

2- برج های 400 کیلو ولت دو مداره باندل دوسیم تیپ ها LSD3, TD60، HSD10,TD30  اجرا شده در پروژه های نیروگاه شهید رجایی به وردآورد برق تهران و فولاد قائنات

3- برج های 400 کیلو ولت تک مداره باندل 3 سیم تیپ های MA, LA, LT, HT اجرا شده در پروژه های 

برج های مشبک 230 کیلو ولت 

فهرست برخی از برج های 230 کیلو ولت  مشبک شرکت فراساز به شرح ذیل می باشد : 

1- برج های 230 کیلو ولت  4 مداره ( دو مدار 63 و دو مدار 230 کیلو ولت ) تیپ های S4AL, T4A15, T4A30 , T4A60 اجرا شده در پروژه گیلان چابکسر برق گیلان ،  پروژه صفه امیر حمزه برق 

اصفهان ، پروژه چهلستون مهیار برق اصفهان و پروژه آمل ناریوران برق مازندران

2- برج های230 کیلو ولت  2 مداره تیپ های DC0, DC10, DC30/60, DC90  اجرا شده در پروژه های چهلستون مهیار برق اصفهان

برج های مشبک 132 کیلو ولت 

فهرست برخی از برج های 132 کیلو ولت  مشبک شرکت فراساز به شرح ذیل می باشد : 
1- برج های دو مداره مشبک تیپ MS,HS,T60  اجرا شده در پروژه راز غلامان برق خراسان
2- برج های دو مداره مشیک تیپ S2EM,T30,T60  اجرا شده در پروژه سیمان لامرد و اشکنان بیدرم برق فارس 

برج های مشبک 63 کیلو ولت 

1- برج های 63 کیلو ولت تک سیم تیپ های NN, AA,CC اجرا شده در بسیاری از پروژه ها نظیر قصر شیرین نفت شهر شرکت نفت ، تاکستان خرمدشت برق زنجان ، داران و چهلستون مهیار برق اصفهان 

2 - برج های 63 کیلو ولت باندل 2 سیم تیپ های S2GA, T2GA30,T2GA60 اجرا شده در پروژه گرگان علی آباد برق منطقه ای مازندران

3- برج های 63 کیلو ولت 4 مداره تیپ های QS3, QT30,QT60 اجرا شده در پروژه تاکستان دانسفهان برق زنجان و پروژه ملایر برق باختر

برج های مشبک 33 و 20  کیلو ولت 

برج های 33 کیلو ولت  2 مداره FSTA,FSTB,FSTC اچرا شده در پروژه چعارت سه جاهون شرکت فولاد

برج های مشبک 11 کیلو ولت 

1- برج های مشبک 33 کیلو ولت تیپ A, B, C  اجرا شده در پروژه یاران شرکت نفت